مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

مرض شکر و اختلالات جنسی نزد مردها
مرض شکر همراه با فشار بلند , کولسترول بلند و سگرت میتوانند از جمله اسباب تشوشات جنسی نزد مرد هاباشد به خاطریکه اسباب فوق الذکر سبب تخریب عصبی و تشوشات جریان خون در تمام ارگان های عضویت میگردند و ساحه که بیشتر و اکثرآ متضرر میگردد اعضای تناسلی مردانه میباشد که به شکل تشوشات انتعاذی به میان میاید.
آنعده مریضانی که شکر شان درست کنترول نیست زیادتر از نگاه جنسی مشکلات میداشته باشند . حتی کسانیکه شکر شان نسبتآ کنترول هم باشد با ان هم ضعیفی های جنسی با گذشت زمان نزد ایشان بمیان میاید مگر این مشکلات ان قدر جدی نبوده و با تداوی قابل برگشت میباشد . اما نزد مریضانیکه شکر شان درست کنترول نباشد شدید بوده و با تداوی جواب نمیدهد. 
اختلاطات مرض شکر و صحت جنسی 
عمده ترین سبب این تشوش نزد مردهای مصاب به مرض شکر تخریب اوعیه واعصاب در ناحیه تناسلی میباشد که جریان خون را مختل ساخته و سبب مشکلات انتعاذی میگردد.
دیگر انواع مشکلات جنسی قرار ذیل اند: 
·         تنقیص میل جنسی ( از باعث افسردگی و سویه پایین تستوسترون) 
·         انزال قبل از وقت یا بعد از وقت (premature or delayed ejaculation)
چگونه ازین اختلالات جنسی جلوگیری شود؟

تحت کنترول نگهداشتن شکر, فشار خون, کولسترول از به میان آمدن چنین اختلالات جلوگیری مینماید. در صورت ضرورت به تداوی , تداوی های ذیل در نظر باشد.
                                  Ø            ادویه جات فمی مانند:  Cialis, Viagra, Levita, 
                                  Ø            میتود های تخنیکی مانند واکیوم پمپ و حلقه های تضیقی
                                  Ø            میتود های جراحی
                                  Ø            مشوره با داکتر صحت روانی. تداوی را با دریافت اندکترین مشکل آغاز نمایید , زیرا مشکلات عادی زودتر وکاملتر علاج میگردند نظر به مشکلات  جدی.
    
ناشناس گفت...

مطلب لبسیار عالی متخصص عزیز واقعا من از اخلاق و دانش شما قدر دانی میکنم مریضانی را که من خدمت شما جهت تداوی آورده بودم نتیحه خوب گرفتم و امیدوارم هربیشتر موفق باشید مردم پروان از خدماتی که شما با مصروفیتهای که دارید و جهت تداوی شان تشریف میاورید همیشه سپاس گدار اند
تشکر

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger