مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۰/۰۷/۱۰

دوکتور احمد فیروز ( آریامنش)

دوکتور احمد فیروز ( آریامنش)   

رشته تخصصی   : ترینرمتخصص امراض جراحی اعصاب
تحصیلات عالی  :  در رشته تخصصی ، شفاخانه تخصصی عاجل ابن سینا کابل
محل وظیفه  : شفاخانه تخصصی کندوز
محل معاینه خانه  : : هرات
آدرس معاینه خانه  :: شهر نو ، سرک لیسه مهری ، چهاراهی دوم ، جوار دواخانه شریفی
شماره تماس ( اختیاری)   : 453 86 7000 
 dr.feroozariamanesh@yahoo.com
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger