مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۰/۰۷/۱۰

دوکتور اسدالله روْف

دوکتور اسدالله روْف
ترینرمتخصص جراحی عمومي شفاخانه عاجل ابن سينا
آدرس :
جاده ميوند نزديك سرك مندوي کابل افغانستان
اوقات کار:
4 عصر الی 6 شام
شماره تماس:
0799273272
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger